IT-drift

All primär drift sker idag på en server med Debian GNU/Linux. Servern har speglade diskar och avbrottsfri el för ökad tillgänglighet och daglig backup till annan fysisk plats. Internetuppkopplingen tillhandahålls av Riksnet.

Webbhotellet servas av Apache/PHP/MySQL/PostgreSQL.
Mailsystemet är byggt på qmail/Courier-IMAP/RoundCube WebMail.
Domänhanteringen sköts av djbdns.